Selamat datang Ke Blog Kami

Tuesday, 13 March 2012

TAMADUN DUNIA
Pengertian.
 1. Istilah tamadun 
 2. – digunakan secara meluas dan pelbagai oleh ahli sejarah, antropologi dan arkelogi.
 1. Perkataan tamadun sebenarnya berasal daripada perkataan ARAB iaitu MADUN, MADAIN dan MADANA yang kesemuanya membawa maksud “tinggi budi bahasa” dan “ pembukaan bandar”. Ia juga membawa maksud “Peradaban”
 • Prof M.A.J Beg menjelaskan tamadun sebagai “pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip (tulisan), kesenian, seni bina, agama, undang2 dan politik

 • Beatty & Johnson pula menerangkan tamadun itu ada kaitan dengan kebudayaan kota dan tulisan

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN.
Kepentingan Sumber Sungai.
 • Mencorak kegiatan ekonomi – sumber makanan.
 • Mendorong manusia untuk hidup menetap/ membuka petempatan kekal.
 • Pengangkutan.
 • Bahan pembinaan (lumpur + pasir)

Faktor Geografi.
 • Kawasan yang subur – sesuai utk kegiatan pertanian & penternakan.
 • Bentuk muka bumi.
 • Perubahan cuaca.
Intelektual (pengetahuan)
 • Berkembang dari kesan tinggal menetap.
 • Wujud sistem komunikasi – Bahasa & Tulisan
 • Sistem tulisan – asas kepada perkembangan politik, ekon, kesenian dsb
CIRI-CIRI TAMADUN.
 1. Apakah ciri2 penting yang harus ada pada sesebuah masyarakat yang bertamadun? Persoalan ini menjadi perbincangan hebat ahli pengkaji sejarah, antropologi dan arkelogi.
 • Namun para serajarawan berpendapat; 
 • mengikut Edward L. Farmer - menjelaskan bahawa ciri-ciri tamadun itu meliputi Petempatan kekal, Organisasi sosial,  Sistem pentadbiran, Kepercayaan dan agama, Perbandaran/ sistem perbandaran, Sistem tulisan,  Kemajuan teknologi dan Revolusi pertanian.
 • Petempatan.
 • Perbandaran.
 • Organisasi sosial
 • Kepercayaan dan agama.
 1. Tamadun2 yang penting di dunia untuk dikaji ialah;
Peta Tamadun Mesopotamia
Peta Tamadun Mesir
Peta Harappa & Mohenjo Daro (India)
Peta TamadunCina (Hwang Ho)

* Tamadun sering kali dikaitkan dengan “bandar” kerana orang bandar / orang yang tinggal dibandar :

i.    mempunyai pengetahuan atau ilmu yang tinggi.
ii.    Membina petempatan kekal
iii.    Mempunyai tulisan dsb.


Pelbagai pendapat telah diberikan.
Namun begitu ramai yang berpendapat faktor2 kemunculan tamadun ialah;


*Kemunculan dan perkembangan tamadun itu secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yang dialami oleh sesebuah masyarakat.3.Namun apa yang jelas ciri-ciri penting yang mesti ada (asas) dalam sesuatu masyarakat yang bertamadun ialah:
Tamadun Mesopotamia.

Tamadun Mesir.

Tamadun Harappa & Mohenjo Daro (India).

Tamadun China (Hwang Ho)


No comments:

Post a Comment