Selamat datang Ke Blog Kami

Friday, 6 April 2012

Agama Hindu


Asal perkataan "Hindu"

Perkataan Hindu berasal daripada bahasa Sanskrit, merujuk kepada nama sungai yang mengalir di sempadan sebelah India, dikenali sebagai "Sindhu". Kemudiannya berubah menjadi "Indus" dalam bahasa Greek, sementara orang Parsi menyebut huruf "S" sebagai "H", jadilah sebutannya sebagai "Hindus".

Asal Usul Bangsa Hindu
Sekitar 4000 hingga 2000 tahun sebelum masihi bangsa Arya telah datang ke India yang kemudiannya bercampur dengan bangsa asal yakni bangsa Drawida maka dengan percampuran ini lahirlah bangsa Hindu. Bangsa Arya yang menganut agama Veda kemudian pendeta-pendata nya mengubah suai ajaran-ajaran Veda lalu timbullah agama Brahma. Perkataan "Brahma" bermaksud Tuhan yang Maha Esa, yang mencipta alam ini.

Ajaran-ajaran Hindu dan Pandangan Islam

Diantara perkara yang terkandung dalam agama Hindu yang perlu kita tahu adalah mengenai:
Kasta
Kitab Suci
Trimurti
Reincarnasi
Hukum Karma
Kasta

Dalam Islam tidak ada Kasta, malah semua manusia sama sahaja disisi Allah. Manusia tidak ada beza antara satu sama lain disisi Allah tidak kira kaya atau miskin, hitam atau putih, pangkat atau darjat dan sebagainya. Kerana yang memuliakan seseorang itu adalah sifat Taqwa yang ada dalam diri seseorang.
Firman Allah s.w.t: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling berTaqwa diantara kamu."(Al-Hujurat:13)

Kitab Suci

Penganut agama Hindu mempercayai kitab mereka adalah wahyu yang diterima para Resi. Bagi Islam, kitab-kitab samawi diturunkan kepada Rasul dan kandungan utamanya menjelaskan tentang aqidah tauhid, tentang keesaan Allah, tentang alam akhirat, kiamat, dosa pahala dan sebagainya yang merupakan ajaran pokok dalam agama Ilahi. Sedangkan kitab suci agama Hindu tidak mempunyai ciri-ciri tersebut dan tidak pula mempunyai bukti yang jelas. Justeru, Islam tidak mengkategorikan kitab-kitab tersebut sebagai wahyu Tuhan.

Trimurti

Antara dewa-dewa yang banyak yang menjadi kepercayaan penganut Hindu, Dewa Iswara (Maha Dewa) adalah dewa yang dianggap tertinggi, dialah yang menciptakan alam ini. Penganut Hindu mengakui adanya Tuhan yang satu yang tidak boleh disifatkan dengan sesuatu sifat. Mengikut kepercayaan orang-orang Hindu, Tuhan yang satu menjelma dalam tiga nama yang merupakan satu kesatuan yang dipanggil "Trimurti" terdiri daripada:
Berahma : Dewa atau Tuhan Pencipta
Wisynu : Dewa atau Tuhan yang menyeleggara dan menjaga alam ini
Syiwa : Tuhan yang menghancurkan alam ini
Dikatakan pada asalnya konsep ketuhanan di kalangan penganut Hindu adalah betul di mana mereka mempercayai keesaan Tuhan, tetapi apabila mereka membahagikanNya kepada tiga bentuk menurut tugas-tugasNya yang berlainan, mereka telah menyeleweng daripada konsep kepercayaan yang asal.

Bagi Islam kepercayaan dan pemujaan terhadap dewa-dewa serta kepercayaan terhadap Trimurti adalah bertentangan dengan aqidah tauhid Islam yang mutlak. Bagi Islam, Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, tidak ada tuhan yang disembah selain Allah.
Firman Allah: "Katakanlah: Dialah Allah, YAng Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat tumpuan segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun yang setara dengan Nya." (al-Ikhlas:1-4)
Firman Allah lagi: " Dan hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun." (an-Nisaa':36)

Reincarnasi

Reincarnasi atau Tanasukh al-Arwah tidak mungkin terjadi. Menurut Islam seseorang manusia apabila mati, rohnya tidak lagi menjelma ke alam ini. Ia berada di alam Barzakh.
Firman Allah: "(Keadaan orang-orang kafir) hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata:'Wahai Tuhanku! Kembalikanlah aku (ke dunia) agar dapat aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang diucapkan sahaja. Dan di belakang mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (al-Mukminun:99-100)

Hukum Karma

Agama Hindu dan Buddha mempercayai hukum karma iaitu kesengsaraan yang dialami oleh seseorang semasa hidup di dunia adalah akibat perbuatan jahat masa lalu. Dalam Islam, setiap manusia akan menerima balasan pahala atau dosa di akhirat.
Firman Allah: "Sesiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, dia akan melihatnya." (az-Zalzalah:7-8)


Buka hati dan minda serta tenangkan fikiran anda dan sama-sama kita fikirkan dan kaji lebih mendalam lagi mengenai agama manakah yang lebih sempurna dan tulen dari Tuhan Sekalian Alam untuk dijadikan panduan hidup untuk kita selamat di dunia dan di akhirat... Kita sebagai hambaNya wajib mencari perintah dan laranganNya untuk menjadi seorang Hamba yang patuh terhadap pencipta dan pemilik diri kita ini....No comments:

Post a Comment